Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd bij overlijden

Als het gaat om een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd dan heeft art. 7:675 Burgerlijk Wetboek geen betekenis. Voor een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd is dat echter anders: https://advocaatamsterdam.biz. Deze arbeidsovereenkomst kan door zowel de erfgenamen van de werkgever als de werknemer worden opgezegd.

Een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd leidt tot schadeplichtigheid (zie art. 7:677 BW). Om dit te voorkomen mag de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd worden opgezegd alsof het een arbeidsovereenkomst is die is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Daarbij gelden dan wel de voorschriften die in acht genomen moeten worden bij een dergelijke opzegging, zoals de opzegtermijnen (zie hoofdstuk 4), het moeten hebben van toestemming tot opzegging van de Centrale organisatie werk en inkomen (zie hoofdstuk 5) en de bijzondere opzegverboden.

Wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder dat bijvoorbeeld de daar- voor geldende opzegtermijnen in acht worden genomen, dan wordt voor de berekening van de schadeplichtigheid de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.” De mogelijkheid om op te zeggen zal maar een betrekkelijk korte periode na het overlijden van de werkgever gebruikt kunnen worden.

Als het gaat om de nagelaten betrekkingen zal daarbij een rol spelen de tijd die nodig is om zich op de hoogte te stellen van het wel en wee van het bedrijf en de beslissing over de voortzetting ervan. Voor alle duidelijkheid: faillissement, surseance van betaling van de werkgever en de ontbinding van de rechtspersoon zijn niet gelijk te schakelen met de dood van de werkgever. Meer hierover is te vinden op sites als: https://arbeidsrechtadvocaat.org/ en in het BW.

Mocht de werkgever een vennootschap onder firma zijn, dan leidt het overlijden van één van de firmanten niet tot het kunnen toepassen van art. 7:675 Burgerlijk Wetboek. Regelend recht Art. 7:675 Burgerlijk Wetboek is regelend recht. Dat betekent dat de werkgever en de werknemer de bijzondere opzeggingsmogelijkheid geheel of gedeeltelijk kunnen uitsluiten.”

Het inhuren van een arbeidsadvocaat is om vele redenen soms essentieel. Naast het helpen beschermen van uw rechten, kan het hebben van een advocaat aan uw zijde stress verminderen en uw kansen verhogen om de hulp te krijgen die u nodig hebt. Ze hebben een uitgebreide ervaring in geschillen en kunnen u helpen bij het navigeren van de onbekendheden van de arbeidsrecht. Afhankelijk van de situatie kan een advocaat bemiddeling aanbevelen. Een advocaat zal u ook adviseren over de beste manier van handelen.

Het hebben van een arbeidsadvocaat kan uw kansen op het winnen van uw arbeidsgeschil aanzienlijk verhogen. Een arbeidsjurist is – als het goed is – bekend met complexe wetten en kan u helpen ze te begrijpen. Ze kunnen ook uitleg geven bij documenten die tegen u in de rechtbank zijn ingediend. Als u bent ontslagen of geconfronteerd wordt met een juridische strijd, kunt u vertrouwen op hun expertise en begeleiding om u te helpen bij het bereiken van een positieve uitkomst.

Het kiezen van een arbeidsrecht advocaat kan een goede manier zijn om de bottom line van uw bedrijf te beschermen. Een arbeidsrecht jurist kan uw bedrijf en uw rechten beschermen. Een advocaat kan u helpen om dure rechtszaken te vermijden en ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wet. Een goede advocaat zal u ook adviseren over het nemen van moeilijke werknemers beslissingen. Dit kan u ook geld besparen.